Kế hoạch tổ chức các khóa học BDNV tại TPHCM và các tỉnh trong tháng 10 và 11/2015
KHÓA HUẤN LUYỆN KHUNG PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
THÔNG BÁO TẬP HUẤN THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Quy định và mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công XDCT
Hướng dẫn của Sở Xây dựng TPHCM về cấp chứng chỉ hành nghề Bất động sản
Thông báo của Sở Xây dựng TPHCM về cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
Quản lý toà nhà
Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt tại Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ CPA - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ CPA - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ CPA - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng
 
Các địa phương liên kết đào tạo của Trung tâm CPA. Click vào đây để xem thông tin chi tiết !
 
 

 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh  Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản tri Doanh nghiệp   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo