LỚP: KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP Tài liệu dành cho khóa học Về trang trước
 

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Chứng chỉ theo quy định tại Quyết định số 199/2011/QĐ-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính)

 

-         Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP và Nghị định số số 129 /2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Kế toán.

-         Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính số: 10199TC/TCCB ngày 02/10/2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng,

-         Căn cứ Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ - Trường Đại học Mở TP.HCM xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan một số thông tin chi tiết về khóa học Kế toán trưởng Doanh nghiệp như sau:

v       Nội dung khóa học: Do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

v           Ban giảng viên:

Gồm các giảng viên, chuyên gia đầu ngành tâm huyết ở các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín, (Xem chương trình khóa học và ban giảng viên).

v           Khai giảng:    Ngày   /06/2017

v       Lịch học: Tuần học 2 ngày Thứ Bảy – Chủ Nhật (sáng – chiều); hoặc các ngày khác trong tuần, Khóa  học kéo dài 2 tháng 

v           Đối tượng học viên: Học viên gồm những người

-               Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán,  Ngân hàng, Kiểm toán.

-               Có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp trung cấp.

-               Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân,….

-               Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN - Kế toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, Huyện, Thành phố…, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.

-               Các đối tượng khác, tuỳ trường hợp nhà trường sẽ báo cáo với Bộ Tài chính để có quyết định sau cùng.

v     Chứng chỉ tốt nghiệp: Theo Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

v    Ghi danh và học tại:

-               Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 46 Nguyễn Văn Thủ, hoặc 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 391.15.478; 667.84.867 - 667.84.967 – 667.81.867; Tel/Fax: 391.15.477; E-mail: leadman@leadman.edu.vn

-               Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.205); ĐT: 39.300.255 - 35.098.064; 39.300.210 (205); Tel/Fax: 39.300.845; E-mail: cpa@ou.edu.vn; www.cpa.edu.vn.

v     Hồ sơ đăng ký: Học viên tham gia khóa học nộp 02 ảnh 3 x 4; bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng hoặc xác nhận sao y bản chính; Đơn xin học có xác nhận của đơn vị thời gian công tác thực tế.

v     Chi phí trọn khóa:

-               Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp: 1.800.000 đồng/ học viên,

-               Kế toán trưởng doanh nghiệp: 1.900.000 đồng/ học viên,

Chi phí trên bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học; một số phần mềm ứng dụng trong tài chính - kế toán, lệ phí chứng chỉ, đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ tiện nghi.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

 

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

(Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp)

 

Chuyên đề

Nội dung

Số tiết

Ban giảng viên

 

            I.      KIẾN THỨC CHUNG

 

 

1

-       Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

16

-      LS ThS. Lê Minh Nhựt

-      ThS Trần Ngọc Nam

2

-       Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.

16

-              ThS Phan Thị Thúy Ngọc

-              ThS Lê Thị Thạch Hoa

3

-       Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước

08

-       TS Phan Đức Dũng

-       ThS Phan Thị Thúy Ngọc

4

-       Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

20

-       TS Phan Đức Dũng

-       ThS Lê Thị Thạch Hoa

 

-       Ôn tập và thi phần I

08

-        

 

        II.      KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

 

-        

5

-       Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.

24

-       TS Phan Đức Dũng

-       ThS Trần Ngọc Nam

6

-       Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

16

-       ThS Lê Thị Thạch Hoa ThS Phan Thị Thúy Ngọc

7

-       Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

24

-       ThS Lê Thị Thạch Hoa ThS Phan Thị Thúy Ngọc

8

-       Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.

24

-       ThS Lê Thị Thạch Hoa

9

-       Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

16

-       ThS Trần Ngọc Nam

-       ThS Phan Thị Thúy Ngọc

10

-       Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

12

-       TS Phan Đức Dũng

-       ThS Huỳnh Thiện Ngôn

 

Ôn tập và kiểm tra

08

 

 

 

Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

 

Chuyên đề

Nội dung

Số tiết

Ban giảng viên

 

            I.      PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

 

-       

1

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

24

-      LS ThS. Lê Minh Nhựt 

2

Quản lý tài chính doanh nghiệp

20

-       TS Lê Xuân Quang

3

Pháp luật về thuế

24

-       TS Phan Hiển Minh

-       TS Lê Xuân Quang

4

Thẩm định dự án đầu tư

12

-       TS Nguyễn Tấn Bình

-       ThS Nguyễn Trần Huy

5

Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính

16

-       TS Phan Đức Dũng

 

Ôn tập và thi phần 1

08

-        

6

Pháp luật kế toán

16

-       TS Phan Đức Dũng

-       ThS Phan Thị Thúy Ngọc

7

Tổ chức công tác kế toán và vai trò KTT trong DN

16

-        

8

Kế toán tài chính  doanh nghiệp

40

-       TS Phan Đức Dũng

-       ThS Phan Thị Thúy Ngọc

9

Tổ chức Kế toán quản trị

 

36

-       TS Nguyễn Tấn Bình

-       ThS Nguyễn Bảo Linh

10

Báo cáo tài chính  và Phân tích tài chính DN

40

-  ThS Nguyễn Thị Ngọc Loan

-       ThS Nguyễn Văn Bân

11

Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

28

-       ThS Nguyễn Văn Hội

-       ThS Huỳnh Thiện Ngôn

 

Ôn tập và thi phần II

08

-        


 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo