LỚP: KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP Tài liệu dành cho khóa học Về trang trước
 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp – Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới.

Căn cứ:

Luật Kế toán số 88/2015/QH11 ngày 20/11/2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán;

Luật Quản lý sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Quản lý tài sản công;

Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 144/2017/TTC-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý sử dụng tài sản công;

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2017 và chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018 (thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC).

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp kết hợp Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC với các thông tin chi tiết như sau:

Nội dung khóa học: Do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chứng chỉ: Phôi chứng chỉ của Bộ Tài chính và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo quy định tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC

Đối tượng và điều kiên tham gia khóa học: Học viên gồm những người:

-   Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán, có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp trung cấp.

-   Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN - Kế toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, huyện, Thành phố, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, ….

Học phí: 1.800.000đ/ học viên kế toán trưởng và 800.000đ/ người đối với người tham dự tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC. Học phí này đã bao gồm đầy đủ tài liệu học tập, lệ phí cấp chứng chỉ và túi đựng tài liệu.

Khai giảng: >>CLICK HERE<<, Tuần học 3 buổi tối 2-4-6 hoặc ngày thứ bảy – sáng chủ nhật; thời gian học 1,5 tháng.

            Liên hệ đăng ký tại: Trung tâm CPA - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tấn, Phường 6, Quận 3 (Phòng 303); ĐT: 39.300.255;  E-mail: cpa@ou.edu.vn; Hotline: 090.383.6326 (ThầySơn)

            Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp (Leadman), địa chỉ 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.38.65.20; Website: leadman.edu.vn; Email: leadman@leadman.edu.vn; Hotline: 0918.5588.93 (Thầy Huy)

           Hồ sơ đăng ký gồm: Bản photo bằng tốt nghiệp và CMND có xác nhận sao y bản chính, Phiếu đăng ký ghi thông tin trích ngang (mẫu được phát khi đăng ký), 02 ảnh 3 x 4, Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm công tác kế toán (theo mẫu).

            Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem xét và cử cán bộ tham dự khóa học.

Trân trọng kính chào./.

  

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

(Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp)

STT

Nội dung

Ban giảng viên

1

Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước – Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

LS ThS. Lê Minh Nhựt

ThS Trần Ngọc Nam

2

Pháp luật về thuế và báo cáo thuế - Luật kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng

TS Phan Hiển Minh

TS Lê Xuân Quang

3

Quản lý tài chính doanh nghiệp - Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính

Pgs TS Phan Đức Dũng

4

Kế toán tài chính  doanh nghiệp

Pgs TS Phan Đức Dũng

5

Tổ chức Kế toán quản trị

ThS Nguyễn Văn Bân

6

Báo cáo tài chính  và Phân tích tài chính DN

ThS Nguyễn Văn Bân

7

Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán doanh nghiệp và đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị HCSN

ThS Điền Văn Châu

2

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức

3

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng KP NSNN. Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho Bạc Nhà nước – hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc.

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

4

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

ThS Lê Thị Thạch Hoa

7

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị HCSN. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

TS Nguyễn Ngọc Đức

Pgs Ts Phan Đức Dũng

8

Thẩm định dự án đầu tư

TS Huỳnh Thanh Điền

 

Tập huấn Thông tư 107

 

 

§ Những điểm mới về chứng từ kế toán và cách lập

o  Chứng từ bắt buộc

o  Chứng từ hướng dẫn

§ Những điểm mới về hệ thống TK kế toán

o  Phân loại TK kế toán

o  So sánh hệ thống TK kế toán cũ và hệ thống TK kế toán mới

o  Phương pháp kế toán một số các nghiệp vụ kinh tế cơ bản

§ Những điểm mới về mẫu số kế toán, danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán

o  So sánh hệ thống sổ kế toán cũ và sổ kế toán mới

o  Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán mới khác với sổ cũ

o  Chuyển số dư trên sổ kế toán cũ sang sổ kế toán mới

§ Những điểm mới về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

§ Phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp

o  Hạch toán các khoản thu hoạt động do NSNN cấp

o  Hạch toán chi phí hoạt động

o  Hạch toán các khoản tạm thu, tạm chi, các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản nhận trước chưa ghi thu,…

o  Hạch toán dự toán chi hoạt động (tạm ứng, thực chi)

o  Hạch toán thu phí được khấu trừ, để lại, chi phí hoạt động thu phí

o  Hạch toán chi phí khác, thu nhập khác

§ Kế toán tiền và các khoản thanh toán

§ Kế toán nguyên liệu - vật liệu –công cụ- dụng cụ & tài sản cố định

§ Kế toán các khoản thu & chi các hoạt động thường xuyên

o  Hạch toán xác định kết quả (hoạt động HCSN, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khác,…

o  Hạch toán trích lập và sử dụng các quỹ, nguồn cải cách tiền lương

o  Hạch toán thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động HCSN, dịch vụ, hoạt động khác,…

§ Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ & hoạt động đầu tư tài chính

o  Thực hành một số quy trình kế toán chủ yếu

o  Chuyển SDCK các TK củ sang SDĐK TK mới

§ Quy định về hệ thống BCTC & BCQT

o  So sánh hệ thống BCTC cũ và mới

o  Nội dung và phương pháp lập BCTC và BCQT

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức


 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo