Đơn vị liên kết            
Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Cần Thơ (07/10/2013)

UBND TP-CẦN THƠ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ XÂY DỰNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         


V/v thông báo tổ chức các khoá học

bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng.

 

            Kính gửi: - Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng.

          - Các Ban QLDA ĐTXD hoạt động trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh

 

            Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo & Quản trị Doanh nghiệp và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ CPA - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng, bao gồm:

1. GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT (Lĩnh vực: Công trình dân dụng, công nghiệp, HTKT, giao thông và thủy lợi)

2. CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

3. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

4. GIÁM ĐỐC TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

5. ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

6. LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Địa điểm: Nhà Văn hoá Lao động (Hàng Dương – Bãi Cát), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD có nhu cầu tham dự các khoá học đăng ký danh sách hoặc điện thoại về Sở Xây dựng trước ngày khai giảng 7 ngày. Địa chỉ liên hệ: số 25 Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều TP-Cần Thơ; điện thoại: 0710.3810107 - 0913816334 (cô Giang); fax: 0710.3827839.

* Ngoài các lớp trên còn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác (kèm thông báo chiêu sinh). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học đăng ký về Sở Xây dựng TP-Cần Thơ./.

Nơi nhận:                                                             TL. GIÁM ĐỐC

-Như trên;                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

-Lưu  VP.

                                                                 

                      
 

Xem tin theo ngày Chọn lịch rồi chọn ngày xem tin       |          Đầu trang
 

Các tin khác
 Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Đà Nẵng (07/10/2013)
 Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Khánh Hòa (07/10/2013)

 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo