Đơn vị liên kết            
Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Đà Nẵng (07/10/2013)

TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Ý VIỆT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         


V/v thông báo tổ chức các khoá học

bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng.

 

            Kính gửi: - Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng.

          - Các Ban QLDA ĐTXD hoạt động trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh

 

            Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo & Quản trị Doanh nghiệp và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ CPA - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng, bao gồm:

1. GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT (Lĩnh vực: Công trình dân dụng, công nghiệp, HTKT, giao thông và thủy lợi)

2. CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

3. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

4. GIÁM ĐỐC TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

5. ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

6. LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Địa điểm: Trường Trung cấp chuyên nghiệp ý Việt 563 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD có nhu cầu tham dự các khoá học đăng ký danh sách hoặc điện thoại về Trường trước ngày khai giảng 7 ngày. Địa chỉ liên hệ: số 563 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng; điện thoại: 05113741666 - 0988780166 (Cô Khánh Chi); fax: 5113692797.

* Ngoài các lớp trên còn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác (kèm thông báo chiêu sinh). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học đăng ký về Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt thành phố Đà Nẵng./.

 

Xem tin theo ngày Chọn lịch rồi chọn ngày xem tin       |          Đầu trang
 

Các tin khác
 Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Khánh Hòa (07/10/2013)
 Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Cần Thơ (07/10/2013)

 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo