Đơn vị liên kết            
Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Khánh Hòa (07/10/2013)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    TỈNH KHÁNH HÒA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         


V/v thông báo tổ chức các khoá học

bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng.

 

            Kính gửi: - Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng.

          - Các Ban QLDA ĐTXD hoạt động trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh

 

            Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo & Quản trị Doanh nghiệp và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ CPA - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng, bao gồm:

1. GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT (Lĩnh vực: Công trình dân dụng, công nghiệp, HTKT, giao thông và thủy lợi)

2. CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

3. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

4. GIÁM ĐỐC TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

5. ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

6. LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa 03 Trần Hưng Đạo - TP.Nha Trang

Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD có nhu cầu tham dự các khoá học đăng ký danh sách hoặc điện thoại về Trung tâm trước ngày khai giảng 7 ngày. Địa chỉ liên hệ: số 03 Trần Hưng Đạo - TP.Nha Trang; điện thoại: 0583521.680 - 0906315789 (Cô Mai); fax: 0583813680.

* Ngoài các lớp trên còn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác (kèm thông báo chiêu sinh). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học đăng ký về Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa./.

 

Xem tin theo ngày Chọn lịch rồi chọn ngày xem tin       |          Đầu trang
 

Các tin khác
 Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Đà Nẵng (07/10/2013)
 Thông báo tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ ngành xây dựng tại Cần Thơ (07/10/2013)

 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo