Thông báo - Tin tức            
Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp – Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC (08/03/2018)

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp – Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới.

Căn cứ:

Luật Kế toán số 88/2015/QH11 ngày 20/11/2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán;

Luật Quản lý sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Quản lý tài sản công;

Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 144/2017/TTC-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý sử dụng tài sản công;

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2017 và chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018 (thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC).

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp kết hợp Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC với các thông tin chi tiết như sau:

Nội dung khóa học: Do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chứng chỉ: Phôi chứng chỉ của Bộ Tài chính và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo quy định tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC

Đối tượng và điều kiên tham gia khóa học: Học viên gồm những người:

-   Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán, có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp trung cấp.

-   Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN - Kế toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, huyện, Thành phố, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, ….

Học phí: 1.800.000đ/ học viên kế toán trưởng và 800.000đ/ người đối với người tham dự tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC. Học phí này đã bao gồm đầy đủ tài liệu học tập, lệ phí cấp chứng chỉ và túi đựng tài liệu.

Khai giảng: Ngày 26/03/2018, Tuần học 3 buổi tối 2-4-6 hoặc ngày thứ bảy – sáng chủ nhật; thời gian học 1,5 tháng.

            Liên hệ đăng ký tại: Trung tâm CPA - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tấn, Phường 6, Quận 3 (Phòng 303); ĐT: (028) 39.300.255  E-mail: cpa@ou.edu.vn; www.cpa.edu.vn.

            Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp (Leadman), địa chỉ 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.38.65.20

           Hồ sơ đăng ký gồm: Bản photo bằng tốt nghiệp và CMND có xác nhận sao y bản chính, Phiếu đăng ký ghi thông tin trích ngang (mẫu được phát khi đăng ký), 02 ảnh 3 x 4, Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm công tác kế toán (theo mẫu).

            Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem xét và cử cán bộ tham dự khóa học.
Trân trọng Kính chào!

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

(Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp)

STT

Nội dung

Ban giảng viên

1

Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước – Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

LS ThS. Lê Minh Nhựt

ThS Trần Ngọc Nam

2

Pháp luật về thuế và báo cáo thuế - Luật kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng

TS Phan Hiển Minh

TS Lê Xuân Quang

3

Quản lý tài chính doanh nghiệp - Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính

Pgs TS Phan Đức Dũng

4

Kế toán tài chính  doanh nghiệp

Pgs TS Phan Đức Dũng

5

Tổ chức Kế toán quản trị

ThS Nguyễn Văn Bân

6

Báo cáo tài chính  và Phân tích tài chính DN

ThS Nguyễn Văn Bân

7

Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán doanh nghiệp và đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị HCSN

ThS Điền Văn Châu

2

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức

3

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng KP NSNN. Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho Bạc Nhà nước – hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc.

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

4

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

ThS Lê Thị Thạch Hoa

7

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị HCSN. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

TS Nguyễn Ngọc Đức

Pgs Ts Phan Đức Dũng

8

Thẩm định dự án đầu tư

TS Huỳnh Thanh Điền

 

Tập huấn Thông tư 107

 

 

§ Những điểm mới về chứng từ kế toán và cách lập

o  Chứng từ bắt buộc

o  Chứng từ hướng dẫn

§ Những điểm mới về hệ thống TK kế toán

o  Phân loại TK kế toán

o  So sánh hệ thống TK kế toán cũ và hệ thống TK kế toán mới

o  Phương pháp kế toán một số các nghiệp vụ kinh tế cơ bản

§ Những điểm mới về mẫu số kế toán, danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán

o  So sánh hệ thống sổ kế toán cũ và sổ kế toán mới

o  Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán mới khác với sổ cũ

o  Chuyển số dư trên sổ kế toán cũ sang sổ kế toán mới

§ Những điểm mới về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

§ Phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp

o  Hạch toán các khoản thu hoạt động do NSNN cấp

o  Hạch toán chi phí hoạt động

o  Hạch toán các khoản tạm thu, tạm chi, các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản nhận trước chưa ghi thu,…

o  Hạch toán dự toán chi hoạt động (tạm ứng, thực chi)

o  Hạch toán thu phí được khấu trừ, để lại, chi phí hoạt động thu phí

o  Hạch toán chi phí khác, thu nhập khác

§ Kế toán tiền và các khoản thanh toán

§ Kế toán nguyên liệu - vật liệu –công cụ- dụng cụ & tài sản cố định

§ Kế toán các khoản thu & chi các hoạt động thường xuyên

o  Hạch toán xác định kết quả (hoạt động HCSN, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khác,…

o  Hạch toán trích lập và sử dụng các quỹ, nguồn cải cách tiền lương

o  Hạch toán thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động HCSN, dịch vụ, hoạt động khác,…

§ Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ & hoạt động đầu tư tài chính

o  Thực hành một số quy trình kế toán chủ yếu

o  Chuyển SDCK các TK củ sang SDĐK TK mới

§ Quy định về hệ thống BCTC & BCQT

o  So sánh hệ thống BCTC cũ và mới

o  Nội dung và phương pháp lập BCTC và BCQT

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức


 

Xem tin theo ngày Chọn lịch rồi chọn ngày xem tin       |          Đầu trang
 

Các tin khác
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Tiền Giang (10/05/2024)
  (23/08/2023)
 Kế hoạch khai giảng các khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ tháng 11 và 12/2019 (30/10/2019)
 Lớp Tập huấn Quản lý tài chính Kế toán; Quản lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập (30/10/2019)
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Lực lượng Thanh niên xung phong TP. HCM (30/10/2019)
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn (29/10/2019)
 THÔNG BÁO ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (08/03/2018)
 ÔN TẬP Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (08/03/2018)
 Thông báo Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (27/02/2018)
 khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp và Tập huấn Thông tư 107 (27/02/2018)
 Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức cho Đơn vị Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (17/08/2017)
 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (14/04/2017)
 Quyết định Thành lập Ban biên soạn Bộ đề thi và Đáp án Các môn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS (17/10/2016)
 Nguyên tắc ba C: “Chất lượng – Công nghệ - Chuỗi giá trị” – chìa khóa của hội nhập (17/10/2016)
 BỘ CÂU HỎI THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (17/10/2016)
 Lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp (17/10/2016)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (LẦN THỨ 2/2016) (09/09/2016)
 Thư Cảm ơn (05/08/2016)
 Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (lần thứ I/2016) (05/08/2016)
 Khai giảng khóa học Giám đốc điều hành (CEO) tại Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong (03/11/2015)
 TỔ CHỨC KHÓA HUẤN LUYỆN KHUNG PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH (08/04/2015)
 THÔNG BÁO TẬP HUẤN THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (01/04/2015)
 THÔNG BÁO TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG THEO NGHỊ ĐỊNH 16/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 (01/04/2015)
 Chương trình đào tạo thực hành nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng (05/11/2014)
 Khai giảng lớp Giám đốc điều hành học ngày Thứ 7 (Sáng + Chiều) (04/06/2014)
 THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THÔNG TƯ 199/2011/QĐ-BTC VÀ THÔNG TƯ 163163/2013/TTLT-BTC-BNV TẠI TP.HCM VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG (02/06/2014)
 Kết quả kiểm tra các khóa học (05/10/2013)
 Đã có chứng nhận các khóa học (01/10/2013)
 Xin chúc mừng Thầy Vương Hoàng Thanh - giảng viên các khóa học Giám sát thi công và Quản lý dự án của CPA được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước (16/01/2012)
 Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư (13/07/2011)
 Khắc tên 16 nghìn tiến sỹ - xin can, xin can! (13/10/2008)
 Ẩn số quan hệ giữa ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam (08/10/2008)
 Giáo dục VN: Loay hoay tìm cách phát minh lại... cái bánh xe (25/09/2008)
 Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng QII/2008 (04/09/2008)
 Thấy gì về nhà cao tầng ở Việt Nam (19/08/2008)
 Sự cố khi xây dựng phần ngầm công trình: Hoàn toàn có thể tránh được (04/08/2008)
 Địa ốc TP HCM có dấu hiệu bị làm giá (31/07/2008)
 Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng (28/07/2008)
 Hoa hậu và cú đấm của con rể bà Tư Hường (19/07/2008)
 Đất và nông dân - Tác giả: Nguyên Ngọc (02/07/2008)
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI KHI HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LỰƠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (01/07/2008)
 Một số điểm cần lưu ý khi điều tiết cung - cầu trên thị trường bất động sản (27/06/2008)
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu áp dụng cho gói thầu xây lắp (19/06/2008)
 Những cây cầu ấn tượng trên thế giới (18/06/2008)
 Quá ít kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp (06/06/2008)
 Niềm tin, thông tin, và điều hành vĩ mô (05/06/2008)
 Thị trường bất động sản “đóng băng”: Các doanh nghiệp địa ốc... còn rất lãi! (05/06/2008)
 Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng (04/06/2008)
 Thiết kế kháng chấn các công trình nhà cao tầng ở Việt Nam (03/06/2008)
 Kinh nghiệm về xây dựng phát triển nhà ở cao tầng tại Nhật Bản - đối chiếu với mô hình Singapore (02/06/2008)
 Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng: Nếu không thông báo hoạt động sẽ bị đình chỉ (09/05/2008)
 Chứng chỉ hành nghề hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (08/05/2008)
 Công bố cơ sở đào tạo bất động sản đạt chuẩn (24/04/2008)
 Năm giải pháp bình ổn thị trường bất động sản (20/04/2008)
 LÁ THƯ NGƯỜI CHỦ GỞI ĐẦY TỚ (01/04/2008)
 Tiêu chuẩn kỹ sư định giá xây dựng (23/03/2008)
 Giá văn phòng cho thuê tại Việt Nam: Đắt thứ 13 trên thế giới (23/03/2008)
 Các môn chung - một vấn đề của Đại học thời hội nhập (13/03/2008)
 Cao ốc Pacific: Lấp hầm bằng đất, nước hay không khí? (07/03/2008)
 Dự án có “lãi ngầm”! (07/03/2008)
 Tăng trưởng của Việt Nam có thực sự nhanh và bền vững? (21/02/2008)
 Lựa chọn Thành công: Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam (17/02/2008)
 NHỮNG CON SỐ KINH HOÀNG VỀ GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (16/02/2008)
 Thông tin về khóa học Bất động sản tại TP. HCM (12/02/2008)
 Vân Phong: Lợi ích dân tộc phải lớn hơn lợi ích nhóm (23/01/2008)
 Khởi đầu cho những cải cách sâu rộng (22/01/2008)
 Cái tâm của người nắm quyền lực công (15/01/2008)
 Luận án tiến sĩ (24/10/2007)
 Điều kiện để kinh doanh bất động sản (18/10/2007)
 Giáo dục đại học - trách nhiệm đối với quá khứ và tương lai (16/10/2007)
 Lại chuyện triết lý giáo dục (03/10/2007)
 Tinh thần Hiến pháp (24/09/2007)
 Xin được đối thoại với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề giáo dục (19/09/2007)
 Lấy ý kiến nhân dân về các đề án nhà Quốc hội mới (14/09/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 3: Sự nghiệp của toàn dân, đất nước của nhân dân (22/08/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 2: Nghĩ về tầm nhìn (21/08/2007)
 Giấy đỏ, Giấy hồng, Giấy xanh và ... Giấy tay (19/08/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 1: Ta đi một bước, thiên hạ cũng đi một bước (17/08/2007)
 Cáp treo Vinapeal và "tư duy tổ mối" (12/08/2007)
 Tổng thanh tra: 'Tôi đã từ chối nhiều quà bất thường' (04/08/2007)
 Cạnh tranh xé rào hay cuộc chạy đua xuống đáy (16/06/2007)
 THAM NHŨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (25/05/2007)
 Vay thêm 1 tỉ USD, rót vào đâu? (16/05/2007)
 Bài 3 - Triết lý phát triển: Vai trò tiên phong của hệ thống (02/05/2007)
 Bài 1: Đột phá từ triết lý phát triển (28/04/2007)
 Bài 2: Đi tìm Triết lý Phát triển cho Việt Nam (28/04/2007)
 Thi công gói thầu số 7, dự án vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Trách nhiệm chậm tiến độ, do ai? (17/04/2007)
 Xin hỏi Bộ trưởng Vũ Văn Ninh (03/04/2007)
 Newton cũng thua chứng khoán (01/03/2007)

 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh  123123123  123   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo