Thông báo - Tin tức            
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI KHI HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LỰƠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (01/07/2008)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI KHI HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LỰƠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo bóc khối lựơng xây dựng công trình để làm cơ sở cho việc tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng công trình theo các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng là công việc không mới trên thực tế, xong nó cũng có chuẩn mực để đảo bảo tính thống nhất, tính khoa học, phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của sảng phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng… Xoay quanh vấn đề trên, xin có một số vấn đề trao đổi thêm khi soạn thảo hướng dẫn đo bóc khối lựơng xây dựng công trình như sau:


VẤN ĐỀ THỨ NHẤT

Có cần hướng dẫn đo bóc khối lựơng xây dựng công trình hay không?

Khối lựơng xây dựng là cơ sở quan trọng trong quá trình xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các nhà tư vấn, nhà thầu, chủ đầu tư khi xác định chi phí theo thống kê đề dựa trên một cơ sở chung là khối lượng xây dựng công trình, thế nhưng trong thực tiễn thực hiện công vịêc này với cùng một hồ sơ thiết kế, các chủ thể khác nhau tiến hành đo bóc, nhiều khi khối lựơng tính toán còn có sự khác nhau. Điều này ngoài yếu tố chủ quan liên quan đến trình độ, năng lực, quan niệm của người thực hịên đo bóc thì còn có một yếu tố khách quan đó là chưa có trình tự, các nguyên tắc, các quy định cụ thể để việc đo bóc khối lựơng công vịêc được hiểu và quan niệm thống nhất về các thực hiện, phương pháp đo đếm… Tất cả các trình tự, nguyên tắc, quy định cụ thể đó chính là cách thức( phương pháp) đo bóc khối lựơng xây dựng công trình chính là công cụ để việc đo bóc khối lựơng có được trình tự thể hiện một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn, thống nhất trong cách thực hiện và tránh bỏ sót khối lựơng công vịêc. Như vậy, có thể nhận thấy rằng vịêc phải có hướng dẫn về đo bóc khối lượng xây dựng là rất cần thiết nhằm chuẩn hoá công tác đo bóc khối lượng cũng như nâng cao chất lượng của việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

VẤN ĐỀ THỨ HAI

Hướng dẫn đo bóc khối lựơng xây dựng công trình có nên theo từng loại công trình chi tiết cụ thể hay không?

Theo quy định hiện hành thì công trình xây dựng đựơc phân thành 5 loại ( công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kĩ thụât) Mỗi loại công trình trên còn được phân thành nhiều nhóm, loại công trình cụ thể khác nhau.

Nếu hướng dẫn đo bóc khối lựơng xây dựng theo từng loại công trình thì khó có khả năng quy định cho đầy đủ và nếu có cũng là một khối lựơng công việc khổng lồ đòi hỏi nhiều thời gian. Thực tế cho thấy, mặc dù là loại công trình nào thì khối luợng xây dựng nó cũng đều có thể phân định theo bộ phận công trình( ví dụ như phần ngầm, phần nổi, phần hoàn thịên, phần xây dựng khác) hoặc theo nhóm loại công tác xây lắp công trình bao gồm công tác xây dựng và lắp đặt. Như vậy thay vì hướng dẫn cho từng loại công trình thì phương án có lẽ khả thi hơn cả chỉ là hướng dẫn chung mà những hướng dẫn này có thể sử dụng khi đo bóc khối lựơng của bất kì loại công trình nào.

Những hướng dẫn chung này có thể bao gồm các nguyên tắc, trình tự đo bóc, những quy định nhằm thống nhất cách hiểu cụ thể cho từng công tác xây dựng, lắp đặt khi đo bóc… Đối với một số công trình có tính chuyên ngành, đặc thù thì cần được hướng dẫn cụ thể hơn, chi tiết hơn thì vịêc bổ sung thêm các hướng dẫn sẽ do Bộ có chuyên ngành thực hịên và đó là điều cần thiết nhằm đảm bảo cho việc hướng dẫn đo bóc có tính thực tế khi áp dụng.

Làm rõ mục đích sử dụng khối lựơng sau khi đo bóc? Và việc đo bóc có theo từng bước thiết kế( thiết kế cơ sở, thiết kế kĩ thụât và thiết kế bản vẽ thi công) không?

Như đã đề cập ở phần đầu, khối lựơng đo bóc dùng để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình mà chi phí đầ tư xây dựng có thể được biểu thị qua tổng mức đầu tư, dự toán và giá thanh toán. Tuy nhiên một nguyên tắc rất cơ bản khi soạn thảo hướng dẫn đo bóc là khối lựơng đo bóc căn cứ trên bản vẽ thiết kế, do vậy sẽ là thích hợp nếu khối lượng đo bóc từ bản vẽ thiết kế cơ sở dùng để lập tổng mức đầu tư, khối lựơng đo bóc từ thiết kế kĩ thụât, thiết kế bản vẽ thi công dùng để lập dự toán hay làm bảng khối lựong trong hố sơ mời thầu. Đối với giá thanh toán cần xác định theo hợp đồng và các điều khoản quy định trong hợp đồng. Mặt khác, các hợp đồng đều có điều khoản nghiệm thu trong đó có thể đưa ra cả các hưóng dẫn về đo lường khi nghiệm thu khối lựơng thanh toán và vịêc thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện theo kì( thánh, quý) nên thường được đo lường thực tế đã thực hiện trên hiện trường.

Một lần nữa cần nhấn mạnh nguyên tắc khi hướng dẫn về đo bóc là khối lượng đo bóc căn cứ trên bản vẽ thiết kế và nguyên tắc này chính là cơ sở để lý giải việc không cần hướng dẫn đo bóc theo từng giai đọan thiết kế. Về nguyên tắc thiết kế cơ sở và thiết kế kĩ thụât, thiết kế bản vẽ thi công có tính thống nhất và chỉ khác nhau về mức độ chi tiết thể hiện. Dựa trên bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn đều có thể đo bóc được khối lượng, chỉ có sự khác nhau là khối lượng theo thiết kế cơ sở có thể mang tính tổng hợp hơn( ví dụ như m2 sàn xây dựng, m2 hay m3 kết cấu bộ phận công trình…) trong khi khối lựơng theo thiết kế kĩ thụât, thiết kế bản vẽ thi công chi tiết hơn (m3 khối xây, khối lựơng kg thép… ). Tất nhiên mức độ khối lựơng chi tiết đo bóc được có khác nhau và kèm theo đó là mức độ chính xác của chi phí xác định nhưng người ta cũng thừa nhận mức độ chi tiết của khối lựơng và sự sai lệch về chi phí theo từng loại thiết kế này. Như vậy không nhất thiết phải phân chia theo từng giai đoạn thiết kế( thiết kế cơ sở, thiết kế kĩ thụât và thiết kế bản vẽ thi công) khi hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

VẤN ĐỀ CUỐI CÙNG

Lựa chọn hính thức văn bản nào để phù hợp với điều kiện hịên nay?

Như đã đề cập, trứơc đây chưa có hướng dẫn về đo khối lựơng nhưng công vịêc này vẫn  được thực hịên, tuy nhiên vịêc thiếu hướng dẫn đã kéo theo những tồn tại và để khắc phục nó cần thiết phải có hướng dẫn về đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Như vậy nếu việc đo bóc khối lựơng chỉ có tính chất hướng dẫn mang tính tham khảo thì những tồn tại trứoc đây khó có thể giải quyết? Việc quy định bắt buộc áp dụng sẽ giải quyết được vấn đề thống nhất về trình tự, nguyên tắc, cách thức thực hịên, cách hiểu khi đo bóc khối lựơng. Mặt kác, những yếu tố quản lý như trách nhịêm của ngừơi đo bóc, người kiểm tra, chủ đầu tư đối với vấn đề khối lựơng đo bóc( kéo theo đó là vấn đề chi phí đầu tư xây dựng) mới được nâng cao và là công cụ cần thiết cho vịêc xử lý khối lựơng đo bóc thừa thiếu cũng như cho công tác kiểm tra, kiểm soát khối lựơng. Có thể thấy rằng huớng dẫn có tính chất bắt buộc áp dụng hơn huớng dẫn mang tính tham khảo.

Trên đây là một số vấn đề trao đổi thêm có liên quan đến hướng dẫn về đo bóc, khối lượng xây dựng công trình, để công tác này có thể đáp ứng đợcư những yêu cầu đặt ra khi thực hịên vịêc đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

( Nguồn: Tạp chí Kinh tế Xây dựng số 1- 2008 )

 

Xem tin theo ngày Chọn lịch rồi chọn ngày xem tin       |          Đầu trang
 

Các tin khác
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Tiền Giang (11/11/2019)
 Kế hoạch khai giảng các khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ tháng 11 và 12/2019 (30/10/2019)
 Lớp Tập huấn Quản lý tài chính Kế toán; Quản lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập (30/10/2019)
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Lực lượng Thanh niên xung phong TP. HCM (30/10/2019)
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn (29/10/2019)
 Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp – Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC (08/03/2018)
 THÔNG BÁO ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (08/03/2018)
 ÔN TẬP Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (08/03/2018)
 Thông báo Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (27/02/2018)
 khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp và Tập huấn Thông tư 107 (27/02/2018)
 Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức cho Đơn vị Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (17/08/2017)
 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (14/04/2017)
 Quyết định Thành lập Ban biên soạn Bộ đề thi và Đáp án Các môn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS (17/10/2016)
 Nguyên tắc ba C: “Chất lượng – Công nghệ - Chuỗi giá trị” – chìa khóa của hội nhập (17/10/2016)
 BỘ CÂU HỎI THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (17/10/2016)
 Lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp (17/10/2016)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (LẦN THỨ 2/2016) (09/09/2016)
 Thư Cảm ơn (05/08/2016)
 Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (lần thứ I/2016) (05/08/2016)
 Khai giảng khóa học Giám đốc điều hành (CEO) tại Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong (03/11/2015)
 TỔ CHỨC KHÓA HUẤN LUYỆN KHUNG PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH (08/04/2015)
 THÔNG BÁO TẬP HUẤN THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (01/04/2015)
 THÔNG BÁO TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG THEO NGHỊ ĐỊNH 16/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 (01/04/2015)
 Chương trình đào tạo thực hành nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng (05/11/2014)
 Khai giảng lớp Giám đốc điều hành học ngày Thứ 7 (Sáng + Chiều) (04/06/2014)
 THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THÔNG TƯ 199/2011/QĐ-BTC VÀ THÔNG TƯ 163163/2013/TTLT-BTC-BNV TẠI TP.HCM VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG (02/06/2014)
 Kết quả kiểm tra các khóa học (05/10/2013)
 Đã có chứng nhận các khóa học (01/10/2013)
 Xin chúc mừng Thầy Vương Hoàng Thanh - giảng viên các khóa học Giám sát thi công và Quản lý dự án của CPA được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước (16/01/2012)
 Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư (13/07/2011)
 Khắc tên 16 nghìn tiến sỹ - xin can, xin can! (13/10/2008)
 Ẩn số quan hệ giữa ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam (08/10/2008)
 Giáo dục VN: Loay hoay tìm cách phát minh lại... cái bánh xe (25/09/2008)
 Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng QII/2008 (04/09/2008)
 Thấy gì về nhà cao tầng ở Việt Nam (19/08/2008)
 Sự cố khi xây dựng phần ngầm công trình: Hoàn toàn có thể tránh được (04/08/2008)
 Địa ốc TP HCM có dấu hiệu bị làm giá (31/07/2008)
 Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng (28/07/2008)
 Hoa hậu và cú đấm của con rể bà Tư Hường (19/07/2008)
 Đất và nông dân - Tác giả: Nguyên Ngọc (02/07/2008)
 Một số điểm cần lưu ý khi điều tiết cung - cầu trên thị trường bất động sản (27/06/2008)
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu áp dụng cho gói thầu xây lắp (19/06/2008)
 Những cây cầu ấn tượng trên thế giới (18/06/2008)
 Quá ít kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp (06/06/2008)
 Niềm tin, thông tin, và điều hành vĩ mô (05/06/2008)
 Thị trường bất động sản “đóng băng”: Các doanh nghiệp địa ốc... còn rất lãi! (05/06/2008)
 Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng (04/06/2008)
 Thiết kế kháng chấn các công trình nhà cao tầng ở Việt Nam (03/06/2008)
 Kinh nghiệm về xây dựng phát triển nhà ở cao tầng tại Nhật Bản - đối chiếu với mô hình Singapore (02/06/2008)
 Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng: Nếu không thông báo hoạt động sẽ bị đình chỉ (09/05/2008)
 Chứng chỉ hành nghề hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (08/05/2008)
 Công bố cơ sở đào tạo bất động sản đạt chuẩn (24/04/2008)
 Năm giải pháp bình ổn thị trường bất động sản (20/04/2008)
 LÁ THƯ NGƯỜI CHỦ GỞI ĐẦY TỚ (01/04/2008)
 Tiêu chuẩn kỹ sư định giá xây dựng (23/03/2008)
 Giá văn phòng cho thuê tại Việt Nam: Đắt thứ 13 trên thế giới (23/03/2008)
 Các môn chung - một vấn đề của Đại học thời hội nhập (13/03/2008)
 Cao ốc Pacific: Lấp hầm bằng đất, nước hay không khí? (07/03/2008)
 Dự án có “lãi ngầm”! (07/03/2008)
 Tăng trưởng của Việt Nam có thực sự nhanh và bền vững? (21/02/2008)
 Lựa chọn Thành công: Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam (17/02/2008)
 NHỮNG CON SỐ KINH HOÀNG VỀ GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (16/02/2008)
 Thông tin về khóa học Bất động sản tại TP. HCM (12/02/2008)
 Vân Phong: Lợi ích dân tộc phải lớn hơn lợi ích nhóm (23/01/2008)
 Khởi đầu cho những cải cách sâu rộng (22/01/2008)
 Cái tâm của người nắm quyền lực công (15/01/2008)
 Luận án tiến sĩ (24/10/2007)
 Điều kiện để kinh doanh bất động sản (18/10/2007)
 Giáo dục đại học - trách nhiệm đối với quá khứ và tương lai (16/10/2007)
 Lại chuyện triết lý giáo dục (03/10/2007)
 Tinh thần Hiến pháp (24/09/2007)
 Xin được đối thoại với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề giáo dục (19/09/2007)
 Lấy ý kiến nhân dân về các đề án nhà Quốc hội mới (14/09/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 3: Sự nghiệp của toàn dân, đất nước của nhân dân (22/08/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 2: Nghĩ về tầm nhìn (21/08/2007)
 Giấy đỏ, Giấy hồng, Giấy xanh và ... Giấy tay (19/08/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 1: Ta đi một bước, thiên hạ cũng đi một bước (17/08/2007)
 Cáp treo Vinapeal và "tư duy tổ mối" (12/08/2007)
 Tổng thanh tra: 'Tôi đã từ chối nhiều quà bất thường' (04/08/2007)
 Cạnh tranh xé rào hay cuộc chạy đua xuống đáy (16/06/2007)
 THAM NHŨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (25/05/2007)
 Vay thêm 1 tỉ USD, rót vào đâu? (16/05/2007)
 Bài 3 - Triết lý phát triển: Vai trò tiên phong của hệ thống (02/05/2007)
 Bài 1: Đột phá từ triết lý phát triển (28/04/2007)
 Bài 2: Đi tìm Triết lý Phát triển cho Việt Nam (28/04/2007)
 Thi công gói thầu số 7, dự án vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Trách nhiệm chậm tiến độ, do ai? (17/04/2007)
 Xin hỏi Bộ trưởng Vũ Văn Ninh (03/04/2007)
 Newton cũng thua chứng khoán (01/03/2007)

 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo